lnwshop logo

แจ้งข่าวงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน อัพเดทใหม่ล่าสุด

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 4 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมืองอัตราเงินเดือน 21,000 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ…
เปิดรับสมัครสอบ สสจ. จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 108 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครสอบสอบเป็นพนักงานสาธารณสุข จำนวน 108 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. เภสัชกร2. นักเทคนิคการแพทย์3. นักกายภาพบำบัด4. นักรังสีการแพทย์5. พ…
เปิดรับสมัคร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 4/2560)ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง เศรษฐกรอัตราเงินเดือน 15000 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 12 อ…
เปิดรับสมัคร สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 8 อัตรา ทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 19 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุ…
เปิดรับสมัคร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปวส. ป.ตรี 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือด้านการเงิน จำนวน 1 อ…
เปิดรับสมัครสอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ ผ่านภาค ก. และ ไม่ผ่าน จำนวน 44 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 22 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ตำแหน่งข้าราชการต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.) จำนวน 14 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2560 และกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งพนักงานราชการไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.) จำนวน 30 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั…
เปิดรับสมัครสอบ กองทัพเรือ วุฒิ ม.6,ปวช.,เทียบเท่า จำนวน 88 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มิ.ย. 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กองทัพเรือ รับทั้งชาย และหญิง จำนวน 88 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มิ.ย. 2560 ...ทหารสัญญาบัตร...ชาย,หญิง อายุ 18 - 35 วุฒิ ป.ตรี ...ทหารประทวน...ชาย,หญิง อายุ 18 - 30 ปี วุฒิ ม.6,ปวช.,เทียบเท่า ระเบียบการรับสมัครทหารสัญญาบัตร http://www.person.navy.mi.th/upload/file/3037doc1.pdf ระเบียบการรับสมัครทหารประทวน http://www.person.na…
เปิดรับสมัคร กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 255 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 255 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2560ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาทจ…
เปิดรับสมัคร กรมควบคุมโรค จำนวน 43 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตรา 2. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 อัตรา 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 4. นักวิชาการเงินแล…
ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.เปิดรับสมัคร กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 8 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียว…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 258 บทความ

++คู่มือเตรียมสอบ++

รวมแนวข้อสอบงานราชการไทย [489]
รวมแนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจไทย [256]

NEW!! แนวข้อสอบ

ติดต่อ โทร./LINE

0830674168
facebook

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม175,450 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด117,140 ครั้ง
เปิดร้าน25 ก.ย. 2558
ร้านค้าอัพเดท24 มิ.ย. 2560

มุมสมาชิกใหม่

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top